Kaitan Kualiti Air Dengan Jangkitan Streptococcus agalactiae

Dalam satu kajian, didapati ikan tilapia yang dibela dalam tasik lebih terdedah kepada jangkitan S. Agalactiae berbanding dengan yang dibela dalam sungai. Suhu air, kandungan ammonia, oksigen, pH dan kejelasan air mempengaruhi kehadiran S. Agalactiae.

Kajian ini dijalankan oleh penyelidik dari Universiti Putra Malaysia dan diterbitkan dalam jurnal Aquaculture Research pada tahun 2015.

Leave a Reply